Om LKAB Fastigheter

LKAB Fastigheter är ett helägt dotterbolag till LKAB med säte i Kiruna. Vi tillhandahåller bostäder och lokaler för LKAB-anställda, privatpersoner och företag på LKABs verksamhetsorter. Företagets historia går tillbaka till Kiruna Gellivare Fastighetsbolag som bildades 1910, bland annat genom inflytande av Kirunas grundare, disponent Hjalmar Lundbohm.

2.700 bostäder
Vi har 2.700 bostäder i Kiruna, Gällivare och Luleå.
115.000 kvm
Vi förvaltar 115.000 kvadratmeter lokalyta.
Grundades 1910
Vi grundades år 1910 som Kiruna Gellivare Fastighetsbolag

Vårt miljöarbete

Vår verksamhet kännetecknas av hänsyn till människa och miljö. För oss är det viktigt att du som bor eller arbetar i våra fastigheter vistas i en god inom- och utomhusmiljö.

Samhällsomvandlingen

LKAB Fastigheter är en aktiv part i samhällsomvandlingen och tar vårt samhällsansvar för att tillgodose behovet av attraktiva bostadsområden och lokaler.