Vårt uppdrag

LKAB Fastigheter AB tillhandahåller bostäder och lokaler för LKAB-anställda, privatpersoner och företag på LKABs verksamhetsorter. Med ett samhällsansvar tillgodoser vi behovet av attraktiva bostadsområden och lokaler och är en aktiv part i samhällsomvandlingen.

När gruvan startade i början på 1900-talet behövde människor ha någonstans att bo och det var första steget till uppbyggnaden av mönsterstaden Kiruna. År 1910 bildades LKABs fastighetsbolag som idag heter LKAB Fastigheter AB. Som namnet antyder var och är bostadsbeståndet i första hand till för LKABs anställda.

Redan då byggde vi för framtiden och det är något som vi kommer att göra så länge det är nödvändigt för gruvans utveckling. Allt eftersom gruvan expanderat har nya bostadsområden vuxit fram och ersatt gamla bestånd. En samhällsomvandling har med andra ord alltid pågått i vår vardag. Mer om detta finner du på samhällsomvandlingswebben: samhallsomvandling.lkab.com