Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar för att snabbt kunna ge dig hjälp. Undrar du över något eller har frågor som inte finns nedan, vänligen kontakta oss.

Filter

Låt inte avställda bilar eller släp stå uppställda på vanliga parkeringsplatser. Kontakta oss och ställ dig i kö till uppställningsplats. Om du har garage, parkera bilen i garaget – på så sätt kan ytan utanför garagelängan plogas snabbt och effektivt. För allas trivsel, hjälps åt med skottning av gemensamma entréer. Förutom att det blir fint så underlättas framkomligheten för de som har sämre rörlighet eller är sjuka. Hör av er om ny snöskyffel behövs till trapphuset.

Vi får återkoppling från er hyresgäster. Vår personal synar alla områden dagligen och vi har dialog med vår entreprenör.

Hyresgästen ansvarar för att skotta sin motorvärmarplats, framför garage eller carport, men om ytan är fri kan platsen bli snöröjd i samband med snöröjningen av övriga ytor, det är alltså inget som ingår utan är en bonus om din plats står tom.

Snöröjning påbörjas när snödjupet når 5 cm på en bestämd referensyta. Vid period med ihållande snöfall påbörjas snöröjning i samråd med oss. Grundregeln är att snöröjning ska ske så att framkomlighet inte hindras.

Vid krig räknas de svenska skyddsrummen som allmän plats. Det innebär att vem som helst kan söka skydd i vilket skyddsrum som helst.

Det är okej att skyddsrummen är låsta i fredstid, men vid höjd beredskap är ägaren till en byggnad där det finns skyddsrum skyldig att låsa upp eventuella låsta portar och dörrar som leder till skyddsrummet.

Fastighetsägare har ansvar för att underhålla skyddsrummet så att det fungerar som det ska, att all utrustning finns samt se till så att byggnadens fasad är uppmärkt med en skyddsrumsskylt, det ska även finnas en skylt på väggen bredvid ingången in till själva skyddsrummet.

I ett skyddsrum som ställts i ordning ska det finnas vatten upptappat på kärl, värme, ventilation och toalettmöjligheter. Det finns inte livsmedel. I en krigssituation får du vara beredd på att det kan vara avbrott i exempelvis vatten-, el- och värmeförsörjningen till skyddsrummet.

Rent praktiskt underlättas iordningsställandet om fastighetsägaren tillsammans med andra tillgängliga personer hjälps åt. I till exempel ett flerbostadshus är det naturligt att de boende deltar i att ställa i ordning skyddsrummet.

I fredstid får skyddsum användas för annat under vissa förutsättningar. Det är vanligt att de används som cykel- och lägenhetsförråd. De ska gå att ställa i ordning skyddsrummet inom två dygn.

Nej, hyreslagen tittar inte på om man jobbar natt eller är hemma hela dagarna på grund av att man är sjuk eller pensionär. Lagen utgår från den genomsnittliga hyresgästens liv.

Är det ljud från en grane, så börja med att prata med personen. Dialog är alltid bäst i första hand. Fungerar inte det, kontakta kundservice, gärna skriftligt. För att vi som hyresvärd ska kunna komma tillrätta med återkommande störningsproblematik behöver du skriva en störningsdagbok där du noterar dag, tid och hur länge störningen pågick.

Man brukar säga att det finns en oskriven lag som säger att det ska vara tyst mellan klockan 22.00 och 07.00. Det är viktigt att komma ihåg att man för den skull inte ska behöva smyga på tå för att man bor i ett flerfamiljshus eller för att grannen arbetar nattskift.

Nej, vi utför inte flyttstädning, men vår kundservice kan tipsa om städföretag som ni kan köpa tjänsten av.

Nej, lägenheten måste tömmas på samtliga möbler. 

Nej, inte om det är enstaka hål. Är det stora skador på en vägg och ommålning eller tapetsering krävs ska det utföras fackmannamässigt.

En vanlig störning är att en granne spelar för hög musik för ofta eller att berusade människor ofta vistas i trapphuset. Som tumregel ska man kunna sova ostört på nätterna medan man under dagen får acceptera att det förekommer liv och rörelse i fastigheten. 

Nej, separata parkeringsavtal upprättas om det finns ledig parkeringsplats.

Lokalhyresgästen ansvarar själv för att teckna ett elavtal. Avvikelser kan förekomma. Vid osäkerhet, kontakta lokalförmedlingen.

Det vanligaste är att lokalhyresgästen själv ansvarar för sitt låssystem. Avvikelser kan förekomma. Vid osäkerhet, kontakta lokalförmedlingen.

Kontakta vår lokalförmedlare och berätta mer om din verksamhet och de lokalbehov du har. Kontaktuppgifter hittar du här.

Vi har lokaler som kan passa för de flesta verksamheter. Butiker, föreningslokaler, skolor, restauranger och kontor är exempel på verksamheter i våra kommersiella lokaler

Under våra öppettider ringer du kundservice. Om du behöver hjälp utanför våra öppettider kontaktas Securitas Kiruna 0980 – 812 86 samt Gällivare 0970-301 90. Kvällstid utförs detta mot en kostnad och legitimering krävs alltid för att säkerställa behörighet till bostaden.

Kontakta kundservice omgående så hjälper vi dig.

Om du har bruna kärl vid sopkärlen så ska du sortera matavfallet. Du kan kontakta oss på Kundservice om du behöver mera matavfallspåsar.

Du får inte montera upp en parabol på fastigheten utan vårt tillstånd.

Nej vi putsar inte fönster. Vi rekommenderar att du tar kontakt med någon lokal städfirma på orten om du inte har möjlighet att putsa fönster själv.

Vid dödsfall gäller en kalendermånads uppsägningstid om uppsägningen görs senast en månad efter dödsfallet. Därefter blir uppsägningstiden tre månader enligt hyreslagen. Bostaden ska sägas upp av närmsta anhörig, som ska kunna uppvisa ett dödsfallsintyg med släktutredning eller ett vårdnadsintyg. Vårdnadsintyg får man på begravningsbyrån. Vid dödsfall kan den efterlevande makan eller maken få överta lägenheten. För sambor med gemensamma barn gäller samma sak.

Nej på grund av brandrisk är det inte tillåtet.

Nej, det kan dra till sig skadedjur som ohyra eller råttor som i sin tur kan sprida smitta. Det kan även upplevas som störande för grannar eller din omgivning. Tack för att du visar hänsyn.

På balkongen är det tillåtet att röka eftersom det inte är en allmän plats men du är förstås skyldig att visa hänsyn till dina grannar och får inte röka på ett sådant sätt eller så mycket att det blir störande för andra.

Det krävs samtycke från hyresvärden innan du kan överlåta ett lokalavtal.

Alla lokalavtal är unika. I ditt lokalavtal står det angivet uppgifter om både hyrestid, uppsägningstid och förlängningstid.

Du behöver skicka in en skriftlig uppsägning till oss. Vi behöver veta: Lokalens adress, objektnummer, avtalsnummer och önskat utflyttningsdatum. Skicka eller lämna in uppsägningen till oss. Besöksadress Bromsgatan 12. Postadress: LKAB Fastigheter AB, 981 86 KIRUNA. Märk brevet med Lokal.

Om trygghetsjouren gör en utryckning till platsen och de konstaterar en störning får den störande hyresgästen en tillsägelse samt en skriftlig anmodan om rättelse av oss. Om rättelse ej sker och hyresgästen fortsätter med återkommande och/eller ett grovt störande beteende har vi för att skydda er övriga hyresgäster, rätt att säga upp avtalet enligt paragraf 42 och 46 i Hyreslagen.

Hyran ska alltid betalas i förskott, senast sista vardagen i varje månad. Återkommande sena hyresinbetalningar eller obetalda hyror kan leda till att hyresavtalet sägs upp. Det kan även göra det svårare för dig att få ny bostad.

Logga in på Mina sidor. Där hittar du OCR-nummer, bankgironummer och hyresbeloppet.

Kontakta omgående vår hyresadministratör för diskussion om anstånd eller en avbetalningsplan. Kontaktuppgifter hittar du här.

För att få hyresavin till direkt till din internetbank måste du registrera det själv i din internetbank.

För att få autogiro kontaktar du oss för att få en blankett. När blanketten är undertecknad returnerar du den till oss.

Ja, läs mer om standardhöjande åtgärder här.

Nej, bilplatsavtalet upphör med automatik vid samma tidpunkt som lägenhetsavtalet.

Tre månaders uppsägningstid, vilket innebär atat ditt hyresavtal upphör tidigast att gälla vid det månadsskifte som infaller tre kalendermånader efter din uppsägning.

Mina sidor kan du säga upp din lägenhet och din p-plats. Det går även bra att skicka in en uppsägning med information om adress, lägenhetsnummer som är undertecknad av dig.

Om du vill överlåta din lägenhet måste personen varit boende i lägenheten under minst tre år och ha en ordnad ekonomi. Du måste kunna visa att ni haft ett gemensamt och permanent hushåll tillsammans.

Nej, alla kan ställa sig i vår bostadskö och anmäla intresse till vakanta lägenheter. Tilldelning av lägenheter sker enligt vår uthyrningspolicy.

LKAB Fastigheter installerar eller bekostar inga ytterligare datauttag till andra rum än till vardagsrummet.

Ja, men då ska en fullmakt uppvisas med hyresgästens legitimation och ombudets legitimation.

Javisst, men spara den ordinarie hatthyllan så den går att montera tillbaka vid utflyttning.

Du får gärna måla eller tapetsera så länge det görs fackmannamässigt. Vi rekommenderar att du håller dig till ljusa färger. Om det är för mönstrat eller i avvikande färger kan du bli erssättningsskyldig.

Ja vi har en mängd olika tillval du som hyresgäst kan beställa. När vi undersökt om önskade tillval går att installera i just din lägenhet tecknas ett avtal. Här hittar du mer information om standardhöjande åtgärder.

Om du har problem med internet, tv eller telefoni via fiber ska du alltid kontakta din tjänsteleverantör för att göra en felanmälan.

Nej, du får inte ladda el-bilen i motorvärmaruttaget eftersom den inte är dimensionerad för den typen av laddning och det därför kan medföra en ökad brandrisk. Vi har särskild lösning för el-bilar på våra områden – läs mer om det här.

Kontrollera att säkringarna är hela och att jordfelsbrytaren inte har löst ut. Om felet kvarstår logga in på Mina sidor och gör en felanmälan.

Eftersom det lätt kan ske olyckor med studsmattor behöver vi se över om det är lämpligt just där du bor. Läs mer om vad som krävs för att få tillstånd till att ha studsmatta här.

Nej, du måste kontakta kundservice när du behöver fler nycklar.  

Det går bra att använda el-grill på balkongen. På grund av brandrisk får du inte grilla med gasol- eller kolgrill på balkongen.

Skicka ett mejl till bostadförmedlingen på den ort du bor så hjälper en bostadsförmedlare dig.

Börja med att mäta inomhustemperaturen i din lägenhet. Temperaturen mäts med en inomhustermometer mitt i rummet vid brösthöjd. Om temperaturen visar under 20 grader flera dagar i rad, logga in på Mina sidor och gör en felanmälan så vi kan hjälpa dig.

Lediga lägenheter hittar du på Mina sidor under Lediga objekt.

Du behöver logga in på Mina sidor för sökande en gång per år för att behålla dina köpoäng.

Gå in på Mina sidor och välj kundanmälan.

Du som hyresgäst ansvarar för lägenheten under andrahandsuthyrningen. Det gäller både hyresinbetalningar och vid störningar.

Huvudregeln är att du inte får ta ut högre hyra än den du betalar till oss. Om lägenheten hyrs ut fullt möblerad får du max lägga på ett tillägg som uppgår till 15% av lägenhetshyran. Har du kostnader för el eller internetuppkoppling får du ta ut tillägg som motsvarar dina kostnader. Om du tar ut oskäligt hög hyra av andrahandshyresgästen kan du bli återbetalningsskyldig plus att ditt hyreavtal kan komma att sägas upp.

Nej, andrahandshyresgästen har ingen rätt att överta hyresavtalet. Om förstahandshyresgästen inte flyttar tillbaka ska avtalet sägas upp enligt gällande hyresvillkor.

Det går i regel bra. Du behöver dock ansöka om andrahandsuthyrning innan vi kan godkänna en ny hyresgäst. I vissa fall har vi rätt att neka andrahandsuthyrning. Läs mer här.