Uthyrning i andra hand

Andrahandsuthyrning kräver alltid tillstånd, antingen från hyresvärden eller från hyresnämnden. Om en hyresgäst hyr ut utan tillstånd riskerar hyresgästen att bli uppsagd för avflyttning till hyrestidens slut eller att hyresrätten förverkas med omedelbar verkan.

Du som hyresgäst kan hyra ut din lägenhet i andra hand om du har beaktansvärda skäl. 

Ett beaktansvärt skäl kan till exempel vara att du fått ett tillfälligt arbete eller ska studera på annan ort. Det kan även vara att du vill provbo med sambo. 

Om du vill hyra ut lägenheten i andra hand så måste du alltid lämna in en ansökan i god tid och få det godkänt av oss innan andrahandshyresgästen flyttar in. Vår handläggningstid kan dröja upp till fyra veckor. För att korta vår handläggningstid bifoga studieintyg eller anställningsavtal som styrker de skäl du vill åberopa för andrahandsuthyrningen. 

Kom ihåg att det är du som har förstahandskontraktet som ansvarar för lägenheten under andrahandsuthyrningen. Det gäller både hyresinbetalningar och vid störningar. 

Ska du hyra en lägenhet i andrahand i vårt bestånd? Kontrollera gärna med oss att andrahandsuthyrningen är godkänd innan du flyttar in så du minimerar risk för strul. 

Läs mer om de skärpta reglerna som börjat gälla den 1 oktober 2019. Även regler för att ha någon inneboende i sin hyresrätt och regler kring lägenhetsbyten har ändrats.