Underhåll i våra fastigheter

Under vintrarna planerar vi allt underhåll som ska göras under barmarksperioden. När vårsolen väl tinat bort all snö går vi därför in i den mest intensiva underhållsperioden under året.

Så länge det är möjligt, ibland fram tills det första snötäcket lägger sig, arbetar vi med renovering av hus och att göra fint på våra områden. Det är allt från fasadmålningar, fönster- och dörrbyten, byten av avloppsstammar, planteringar, byten av tak, till byggnationer av nya grillplatser på gårdarna. 

När hösten börjar övergå till vinter blickar vi tillbaka och summerar allt vi hunnit med och sätter nya mål för kommande år. Årscirkeln är komplett när vi på nytt startar upp arbetet med upphandlingar av kommande års utomhusarbeten. 

Arbeten med lägenhetsrenoveringar, allt från mindre delrep till helrep av lägenheter, pågår året runt.  

Här på webben kan du följa det som pågår just nu och så snart budgeten för nästa år fastställs kommer planerat underhåll för nästa år att redovisas här.  

Pågående underhåll

En pågående lägenhetsrenovering på Svartöbrinken.
Helrep av sju lägenheter pågår.

Dörrbyten:
Dörrbyten sker i tre byggnader på Långa Raden

Fönsterbyte pågår på:
Långa Raden 15
Långa Raden 17
Långa Raden 24

Fasadrenovering:
Långa Raden 2

Renovering av flertalet villor:
Malmsta
Helrep av åtta lägenheter pågår.
Fyra badrum renoveras.
Förbättringsarbeten sker av två carportar.
Montage av tryckstyrd ventilation på en byggnad.

Planerat underhåll

Information om planerat underhåll för 2023 kommer då budgeten är fastställd.