Studsmattor och badpooler

Kom ihåg att det krävs skriftligt tillstånd för att få ställa upp en studsmatta vid våra fastigheter.

Innan ett tillstånd kan medges är det en rad villkor som måste uppfyllas. Bland annat får studsmattor inte ställas upp på gemensamma ytor, utan enbart där det finns en avgränsad grönyta/uteplats till lägenheten/huset. Badpool får inte ställas upp på grund av olycksrisken.

Kontakta vår Kundservice för att få en blankett för tillståndsansökan hemskickad.

Dessa regler gäller: