Parkering, motorvärmare och laddstation till el-bil

Till de flesta av våra lägenheter finns tillhörande parkeringsplats. För att hyra motorvärmare eller garage, kontakta vår bostadsförmedling för att ställa dig i kö.

Tänk på att det är den som står på lägenhetsavtalet som kan hyra garage eller motorvärmarplats.

Laddstation till el-bil

När du som kund kommer med ett önskemål till oss om att få en laddstation till din motorvärmarplats, är vår grundinställning alltid positiv.

Vi startar alltid en utredning för att se om det finns några hinder att installera en laddstation på din befintliga plats. Hinder kan exempelvis vara att det inte finns tillräckligt med el kapacitet i garaget/carporten eller motorvärmarplatsen. Händer detta ser vi efter om vi har en annan vakant plats att erbjuda i närheten där installation är möjligt.

Inklusive el:

850 kr per månad inklusive moms.

Exklusive el:

500 kr per månad inklusive moms.

När det är möjligt kommer elförbrukningen att debiteras efter faktisk förbrukning på hyresavin i efterskott.

Bindningstid om att hyra p-plats med laddstation

12 månader. 

Fakta om uttag och strömstyrka

Typ 2 Mode 3 är den uttagstyp som finns i vårt bestånd. Laddstationen har oftast strömstyrka mellan 6 – 16 A 1-fas. I vissa av våra områden är elen lastbalanserad. Vid kapacitetsbrist kan detta resultera i lägre laddström.