Standardhöjande åtgärder

Standardhöjande åtgärder betyder att hyresgästerna kan påverka sin boendestandard och sin prisnivå för boendet. Ett exempel på en standardhöjande åtgärd är att få en diskmaskin installerad.

Så fungerar det

I samband med att en hyresgäst inkommer med önskemål om standardhöjande åtgärder ses lägenheten över så att det är genomförbara förbättringar. Därefter ska åtgärderna och kostnaden för dessa godkännas av hyresgästföreningen innan de kan påbörjas.

Här nedan finns prislistor och information om allmänna villkor kring olika standardhöjande åtgärder:

Ladda ner prislista och allmänna villkor här
Ladda ner prislista och allmänna villkor här
Ladda ner prislista och allmänna villkor här
Ladda ner prislista och allmänna villkor här