Miljöarbete

Vår verksamhet kännetecknas av hänsyn till människa och miljö. För oss är det viktigt att du som bor eller arbetar i våra fastigheter vistas i en god inom- och utomhusmiljö.

Framtidens LKAB

Vi arbetar med förebyggande åtgärder för att undvika risker för störningar, haverier och bränder som kan påverka människa och miljö. Vårt miljöarbete grundas på en sammanvägning av vad som är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Inför beslut om investeringar vägs miljöfrågor in och ny teknik värderas med hänsyn till arbetsmiljö och miljöskydd. Vi prioriterar investeringar som innebär en minskad belastning på människa och miljö.

Miljöarbetet är en integrerad och naturlig del av vår verksamhet och en förutsättning för att vi ska nå våra uppsatta mål.