Organisation och styrelse

Så här är vi organiserade:

Verkställande direktör

Mikael Pudas, VD

Vår styrelse

Stefan Hämäläinen, Styrelseordförande

Peter Hansson, Ledamot

Mikael Westerlund, Ledamot

Henrik Molander, Ledamot arbetstagarrepresentant

Anders Elenius, Ledamot arbetstagarrepresentant

Lars Olausson, Suppleant arbetstagarrepresentant