Planer på studsmatta eller badpool?

Nyheter Maj 19, 2021

Kom ihåg att det krävs skriftligt tillstånd för att få ställa upp en studsmatta vid våra fastigheter. Innan ett tillstånd kan medges är det en rad villkor som måste uppfyllas. Bland annat får studsmattor inte ställas upp på gemensamma ytor, utan enbart där det finns en avgränsad grönyta/uteplats till lägenheten/huset. Badpool får inte ställas upp på grund av olycksrisken.

Kontakta vår Kundservice/Felanmälan för att få en blankett för tillståndsansökan hemskickad.

Dessa regler gäller:

* Inga badpooler får ställas upp.

* Studsmattor får ej ställas upp på gemensamma ytor, utan enbart där det finns en avgränsad grönyta/uteplats till lägenheten/huset.

* Endast studsmattor med tillhörande skyddsnät får ställas upp.

* Hyresvärden godkänner placeringen eller utser annan lämplig plats. Om ingen lämplig plats finns att tillgå så avslås ansökan. Om lekredskapet anses vara olämpligt eller farligt så avslås ansökan.

* Hyresgästen ansvarar för och bekostar inköp och uppsättning.

* Hyresgästen ansvarar för underhåll och tillsyn över lekredskapet så att det inte utgör fara.

* Hyresgästen ansvarar för, i den mån det behövs, för att sköta gräsklippning runt och under lekutrustning.

* Hyresgästen ansvarar vid flytt eller anmodan (tillsägelse) från LKAB Fastigheter AB att lekutrustningen tas bort och att uteplatsen återställs.

* Skador på lekutrustningen orsakade av till exempel snöröjning, snöras eller gräsklippning ersätts inte av LKAB Fastigheter.

* Hyresgästen ansvarar för eventuella person eller sakskador som lekutrustningen kan orsaka.