Laddstation till elbil

Nyheter Mars 10, 2022

När du som kund kommer med ett önskemål till LKAB Fastigheter om att få en laddstation till din motorvärmarplats, är vår grundinställning alltid positiv.

Vi startar alltid en utredning för att se om det finns några hinder att installera en laddstation på din befintliga plats.

Hinder kan exempelvis vara att det inte finns tillräckligt med elkapacitet i garaget/carporten eller motorvärmarplatsen. Händer detta ser vi efter om vi har en annan vakant plats att erbjuda i närheten där installation är möjligt.

Utöver ordinarie kostnad för motorvärmarplats, som motsvarar pris för motorvärmarplats med webb-el, 200 kr per månad, tillkommer tillägg för laddstation:

· Inklusive el:

Tillägget uppgår till 650 kr per månad inklusive moms.

Totalt: 200 kr + 650 kr = 850 kr per månad inklusive moms.

· Exklusive el:

Om det är möjligt kommer elförbrukningen att debiteras efter faktisk förbrukning på hyresavin i efterskott.

Tillägget för laddplats uppgår i dessa fall till 300 kr inkl moms per månad.

Totalt: 200 kr + 300 kr = 500 kr per månad inklusive moms.

· Bindningstid om att hyra p-plats med laddstation: 12 månader.

Fakta om uttag och strömstyrka

Typ 2 Mode 3 är den uttagstyp som finns i vårt bestånd. Laddstationen har oftast strömstyrka mellan 6 – 16 A 1-fas. I vissa av våra områden är elen lastbalanserad. Vid kapacitetsbrist kan detta resultera i lägre laddström.