Hyresgäster i Ortdrivaren i Kiruna ombeds flytta ut tidigare

Nyheter Mars 10, 2022

Sedan sprickor har upptäckts i ett antal fastigheter i Kiruna centrum har kontrollerna utökats. Några av husen i kvarteret Ortdrivaren uppvisar nu skador som kräver åtgärder. Eftersom dessa kan leda till störningar ombeds de som kan att flytta ut tidigare.

LKAB utreder fortfarande den exakta orsaken till att vissa fastigheter har en större sprickutbredning än förväntat. Att det beror på gruvan är dock klart, eftersom det finns uppmätta rörelser i marken, orsakade av gruvbrytningen. Området är planerat för avveckling och fastigheterna är köpta av LKAB.

Kvarteret Ortdrivaren, i Kiruna också kallat för Erskine-husen efter arkitekten Ralph Erskine, är sedan tidigare planerat att tömmas enligt plan i augusti 2022. Den senaste tidens kontroller visar dock att de hus som är byggda på fyllnadsmassor har påverkats så att åtgärder kan behöva göras för att behålla säkerheten.

Eftersom utredningen kan komma fram till att det behövs större förstärkningsåtgärder av grunderna och att dessa kan bli störande för de boende, vill LKAB tidigarelägga utflyttningen och att man inte väntar till sista augusti. Det finns inte någon akut risk, men för att vara på den säkra sidan om situationen skulle ändras meddelas hyresgästerna redan nu om behovet av tidigare utflyttning.

LKAB har sedan tidigare anlitat en lots som hjälper boende i sökandet efter ny bostad och med praktiska göromål i samband med flytten. LKAB erbjuder också en ekonomisk kompensation till de som nu ombeds flytta före augusti 2022. Ersättningen motsvarar hyran från utflyttningstidpunkten fram till den 31 augusti 2022.

Eftersom Lars Janssonsgatan 12 inte uppvisar samma påverkan kommer utflyttningen i första hand att fokuseras på de övriga byggnaderna. LKAB vill ändå uppmuntra en tidigare utflyttning än 31 augusti 2022 även från Lars Janssonsgatan 12 om det är möjligt, eftersom läget kan ändras. Boende i huset erbjuds därför samma kompensation vid en tidigare utflyttning som boende i de övriga husen i kvarteret.