Ett fungerande samarbete

Lokal och bostad Mars 26, 2018

I Kiruna centrum finns ett flertal fastigheter som LKAB äger men som förvaltas av Fastighetsmästaren och KBAB, Kirunabostäder AB.

I arbetet med Kirunas samhällsomvandling har LKAB löst in fastigheter från bland annat KBAB och bostadsbolaget Telerit, ett bolag som ligger under fastighetsbolaget Fastighetsmästaren.
Normalt sett är det LKAB Fastigheter som förvaltarde hus LKAB köper in. Men när det gäller dessa lokaler har LKAB Fastigheter köpt in själva förvaltningstjänsten av Fastighetsmästaren och KBAB.
– Vi har i det här fallet känt att vi behöver hjälp. Vi har inte nog med resurser, säger Carina Niemi, lokalförmedlare, LKAB Fastigheter.

För ett och ett halvt år sedan fick KBAB uppdraget av LKAB Fastigheter att förvalta fastigheterna Kupolen, Gallerian och Lindexhuset.

Vad innebär förvaltningsuppdraget?

– Det innebär att vi sköter om drift, underhåll och uthyrning av lokalerna. Genomatt vi ägt dem i alla år vardet enklast. Vi kan fastigheterna, vi kan hur det ser ut på hyresmarknaden så det var ett ganska enkelt steg för dem att ge uppdraget åt oss, säger P-O Lassi, kommersiella lokaler på LKBA.

För KBAB innebär uppdraget också att de kunnat behålla den personal som arbetat med detta tidigare.
Sedan hösten 2016 förvaltar Fastighetsmästaren Citygalaxen, Wennbergshuset, och en del butikslokaler i centrala Kiruna, åt LKAB Fastigheter. Förutom förvaltningsuppdraget har de även hand om felanmälan och besiktningar, berättar Sofia Granmyr, lokalförmedlare på Fastighets- mästaren. – Sedan beslutar LKAB ytterst, säger hon.

Att det är LKAB som äger fastigheterna men Fastighetsmästaren som förvaltar, är dock inget som har varit oklart för hyresgästerna.

– Jag tycker att det har gått bra. Det är klart att det kan förvirra lite. De ringer ju till samma företag för att göra felanmälan men vi tog ett nytt nummer som de fick information om, säger Sofia.
Och samarbetet med LKAB fungerar jättebra, berättar Sofia.

– Vi hoppas ju att hyresgästerna också tycker att det fungerar bra, säger hon.

På LKAB Fastigheter jobbar Carina i nära dialog med Sofia på Fastighetsmästaren och P O på KBAB.

– Det är till oss de vänder sig i de frågor där de intekan ta en direkt dialog med hyresgästen, säger Carina och berättar att de även har regelbundna möten med KBAB och Fastighetsmästaren där de följer upp vad som är på gång och informerar om vilka lokaler som blir tomma.

– Vi har fortfarande helhetsgreppet om det som händer i centrum och kan hjälpa till att besluta i de frågor som de inte kan ta beslut i själva, säger Carina.
Att det händer så mycket i Kiruna med samhällsomvandlingen är något som Carina tycker är jätteroligt.

– Och jag hade inte haft det jobb jag har om jag inte hade tyckt om att ha kontakt med hyresgästerna. Det är det roligaste, att försöka hjälpa till, säger hon.