Byggprojekt på Jägarskolan under sommaren och hösten

Nyheter Juni 10, 2024

Information till dig som är närboende och sakägare på Jägarskoleområdet från LKAB:s olika projektledare:

Kulturbyggnaderna 303 och 309

Flygbild över nedre Jägarskoleområdet, med kulturbyggnaderna 303 och 309, röda byggnader belägna i övre vänstra hörnet på bilden

Ombyggnationen av kulturbyggnaderna 303 och 309 som är belägna på Fjälljägargatan närmar sig nu färdigställande.

Byggnaderna kommer inrymma kontorslokaler samt förråd/garage. Det är bland annat ersättningslokaler för sakägare som blir påverkade på grund av LKAB:s gruvbrytning.

Inflyttning för hyresgästerna är planerad att starta under juni månad 2024. Under sommaren planeras det även att utföras en del markåtgärder kring byggnaderna såsom finplanering och asfaltering.

Ägare av byggnaderna är LKAB och de förvaltas av LKAB Fastigheter.

Kontaktuppgifter projekt 303/309

John-Erik Olofsson, Byggledare LKAB
john-erik.olofsson@lkab.com
Tele: 072- 500 85 40

Sammanbyggda småhus

Alla radhus är färdiga för inflyttning. Markarbeten kommer att pågå under sommaren.

Kontaktuppgifter projekt sammanbyggda småhus

Jim Björnström, Projektledare LKAB
jim.bjornstrom.ext@lkab.com
Tele: 070- 666 47 73

Villor Jägarskoleområdet

Byggandet av hus fortsätter löpande under hela 2024. Många hus har och kommer färdigställas under våren och sommaren. Inflyttningar sker fortlöpande vilket innebär att det blir fler boende på området.

De hus som var med i branden kommer att återuppföras under 2024. Arbetet kommer starta med rivning av det som idag är kvar för att sedan påbörja återuppbyggnad igen.

Finplanering av flertalet tomter kommer ske löpande under hela sommaren med start i maj. Ni som har en tomt som ska finplaneras kommer få mer detaljerad information utskickad i ett separat mail av er kontaktperson på LKAB.

Utöver finplanering av tomter kommer vägar och grönytor färdigställas på området under sommaren. För att kunna ha en bra framdrift ber vi er att ej ha bilar parkerade längst med gatorna samt att respektera och följa de omledningar som kommer ske.

Flertalet entreprenörer kommer arbeta på området under hela sommaren.

Tekniska verken kommer bedriva arbeten bla ny fjärrvärmeledning i området och kommer gå ut med mer information kring detta.

Städning, sopning och dammbekämpning på området kommer ske med jämna mellanrum


Kontaktuppgifter Projekt Villor Jägarskoleområdet
Ida Tano Rova, Projektledare LKAB
ida.tano@lkab.com
0980-726 19

Mattias Tapani, Byggledare LKAB
mattias.tapani@lkab.com
0980- 719 77

Vi önskar er en härlig sommar och ber om överseende med eventuella störningar som kan uppstå.