Hemförsäkring

Inbrott, brand eller översvämning kan drabba vem som helst. En hemförsäkring ger ett bra skydd för dina ägodelar i hemmet. Du kan exempelvis även bli ersättningsskyldig om ditt akvarium eller din tvättmaskin börjar läcka och vatten skadar lägenheten eller grannens egendom.

Därför är det väldigt viktigt att ha en hemförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag och teckna en försäkring.

Tips! Förvara inte stöldbegärlig egendom på vind eller i källarutrymmen. Tänk också på att fukt kan uppkomma i källarförråd. Placera därför inte föremål direkt mot golv eller vägg.