Visa hänsyn

För att både du och dina grannar ska trivas är det viktigt att visa hänsyn till varandra. 

Några saker vi särskilt vill nämna:

Tänk på grannarna om du spelar instrument, lyssnar på radio eller ser på TV sent på kvällarna. Efter kl 22 på vardagarna får det inte förekomma störande ljud.

Tänk på att det kan vara störande att spola stora mängder vatten sent på kvällen och under nattetid.

Undvik att gå med hård skor inne – Ljudet kan fortplanta sig till övriga delar av huset och kan störa grannarna.

Av samma anledning ska man inte borra eller spika i väggarna sent på kvällarna.
Fåglar skräpar ned och mat som faller till marken kan locka till sig råttor. Prata med oss och hör om du istället kan sätta upp ett fågelbord en bit bort från huset.
Grannen under kanske har sitt fönster öppet.
Balkonglådor och vädringsräcken ska sätta upp på balkongens insida och inte ut mot det fria. Risk att någon skadas om de lossnar.
Det finns många människor som lider av allergi eller är rädda, så visa hänsyn och håll gärna lite avstånd vid möte i trapphus.
Enligt hälsoskyddsstadgan är hundägare skyldiga att plocka upp efter hunden.
Den gemensamma tvättstugan lämnar du naturligtvis i det skick som du själv vill ha nästa gång du ska tvätta.
Placera inte barnvagnar, kälkar, skor eller andra föremål i trapphuset. Det hindrar sjuktransporter och städning samt att det även är din väg ut vid brand eller annan fara.
Enligt hyreslagen måste du omedelbart anmäla till hyresvärden om du upptäcker ohyra i lägenheten.

Läs även mer om vår trygghetsjour och huskurage.