Huskurage

LKAB Fastigheter har anslutit sig till Huskurage som hjälper grannar att agera för att förhindra våld i hemmet. Det kan vara livsavgörande att agera direkt när något sker i huset där vi bor eller vistas. Med hjälp av Huskurage vill vi bidra till ökad trygghet för alla boende hos LKAB Fastigheter.

Mer information om Huskurage hittar du på www.huskurage.se

Om du är orolig om någon granne far illa:

– Knacka på!
– Ring alltid polisen om du tycker att situationen är akut eller hotfull.
– Om det behövs, ta hjälp av andra grannar. Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.

Vi på LKAB Fastigheter vill att alla ska känna sig trygga i sitt hem. Genom att hjälpas åt kan vi förebygga, förhindra och stoppa hot och våld. Din insats kan rädda liv. Om bråk eller våld pågår kan det räcka med att ringa på och sedan gå tillbaka in i den egna lägenheten – det kan få våldet att avledas eller upphöra.

Vid oro för att barn utsätts för våld eller att vårdnadshavaren på annat sätt brister i sin omsorg gentemot barn: kontakta socialtjänsten på kommunen och gör en orosanmälan. Det går bra att vara anonym.

Tack för ditt engagemang!