Trygghetsjouren

Trygghetsjouren är en service för dig som är hyresgäst hos oss. Vi är måna om att du som bor hos oss känner dig trygg i ditt hem.

Till trygghetsjouren kan du vända dig om du störs av hög musik, bullrande grannar, högljudda fester etc.

Trygghetsjouren gör insatser vid akuta och allvarliga störningar, i andra fall ska du vända dig till vår kundservice under ordinarie kontorstid.

Många gånger löser sig problemen med störningar om man pratar med den granne som stör. Om inte det hjälper är vårt råd att informera oss om läget och sedan börja skriva en störningsdagbok där den upplevda störningen dokumenteras med datum, klockslag och med notering om hur länge en störning pågått vid varje tillfälle. Ju mer som kan dokumenteras, exempelvis med bilder eller inspelningar, desto bättre förutsättningar har vi att komma till rätta med problemet. 

Telefonnummer till Trygghetsjouren

Kiruna: 0980 – 812 86
Malmberget: 0970 – 301 90

När du kontaktar Trygghetsjouren tar personalen på Securitas personligen kontakt med den som stör och gör denne uppmärksam på att klagomål inkommit. Om störningen bedöms som allvarlig tillkallas polis.