Utemiljö

En trevlig och välskött utemiljö på våra gårdar bidrar till trivsel. Vi har under det senaste året satsat på det vi kallar ”Livet mellan husen”. Exempel på det är bland annat mer planteringar, fler grillplatser eller som på Granbacka – en pumptrackbana. Har du förslag på något som skulle förhöja trivsel där du bor? Hör gärna av dig till kundservice med din idé.

Även som hyresgäst kan du bidra till en fin utemiljö och trivsel genom att tänka på detta: