Snöröjning

Vi får ofta frågor kring snöröjning och det de flesta vill veta är när snöröjning ska påbörjas?

Våra entreprenörer har fått i uppdrag att påbörja snöröjning när snödjupet når 5 cm på en bestämd referensyta. Vid period med ihållande snöfall påbörjas snöröjning i samråd med oss. Grundregeln är att snöröjning ska ske så att framkomlighet inte hindras.

I första hand prioriteras vägar och gångbanor, därefter gårdar och övriga ytor. 

Vanliga frågor och svar om snöröjning

Låt inte avställda bilar eller släp stå uppställda på vanliga parkeringsplatser. Kontakta oss och ställ dig i kö till uppställningsplats. Om du har garage, parkera bilen i garaget – på så sätt kan ytan utanför garagelängan plogas snabbt och effektivt. För allas trivsel, hjälps åt med skottning av gemensamma entréer. Förutom att det blir fint så underlättas framkomligheten för de som har sämre rörlighet eller är sjuka. Hör av er om ny snöskyffel behövs till trapphuset.

Vi får återkoppling från er hyresgäster. Vår personal synar alla områden dagligen och vi har dialog med vår entreprenör.

Hyresgästen ansvarar för att skotta sin motorvärmarplats, framför garage eller carport, men om ytan är fri kan platsen bli snöröjd i samband med snöröjningen av övriga ytor, det är alltså inget som ingår utan är en bonus om din plats står tom.

Snöröjning påbörjas när snödjupet når 5 cm på en bestämd referensyta. Vid period med ihållande snöfall påbörjas snöröjning i samråd med oss. Grundregeln är att snöröjning ska ske så att framkomlighet inte hindras.