Säkerhet i ditt hem

Vi värnar om säkerheten i våra fastigheter och det är några saker som vi ber er att respektera för att öka säkerheten för dig och dina grannar.

Om olyckan skulle vara framme och en brand uppstår eller någon blir akut sjuk är framkomligheten av största vikt. Placera inte barnvagnar, kälkar eller andra föremål i portgång eller trapphus.

Det är lättare att förebygga en brand än att släcka den. Några enkla förebyggande åtgärder:

Vi tillhandahåller batterier till brandvarnarna och fastighetsskötarna kan också hjälpa till med att byta batterierna om det behövs. Det viktiga är att inte vänta utan att byta direkt. Kontakta kundservice om ni behöver hjälp eller om det saknas brandvarnare i lägenheten.

Viktigt att tänka på

Trapphuset är din enda utrymningsväg. Därför måste det hållas rent från brännbart material som barnvagnar, kartonger, skor och mattor.

Tänk på att trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner. Även ambulanspersonal måste kunna komma fram.
Låsta dörrar minskar risken för anlagda bränder.
Om det börjar brinna i din lägenhet, gå ut och stäng dörren så sprider sig inte branden till trapphuset och andra lägenheter, ring 112.
Brinner det hos någon av dina grannar och trapphuset blir rökfyllt, gå in i din lägenhet, stäng dörren och ring 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut.