Inlösta BRF:er

Eftersom de inlösta bostadsrättsföreningarna med tiden ska avvecklas gäller särskilda villkor för dig som hyr en bostad i en inlöst BRF. Vi har sammanställt de vanligaste frågorna här nedan.

Frågor och svar för dig som bor i inlösta bostadsrättsföreningar

Fullmakt krävs för den som ska företräda boet. Dödsfallsintyg med släktutredning kan beställas från folkbokföringen.

Om utflyttning sker under tid då lägenheten fortsatt ska användas för uthyrning ska vanlig flyttstädning utföras av hyresgästen.

Om utflyttning sker nära inpå rivning behöver endast enklare flyttstädning utföras. Mer information om vad som gäller kring detta fås i samband med att avtalet sägs upp.

Endast de hyresgäster som är ursprungliga bostadsrättsinnehavare har rätt till flytthjälp.

Flytthjälp erbjuds ej till de som hyrt i andrahand och som fått överta avtalet.

Inga kontanta ersättningar som alternativ om flytthjälp ej önskas.

Flytthjälp får säljaren bara en gång och då enbart från den lägenhet som sålts till LKAB. Möjlighet till flytthjälp gäller enbart inom Kiruna tätort.

De garage- eller motorvärmare som hyrts i samband med försäljningen kan hyras vidare på samma villkor som tidigare.

Om en andrahandshyresgäst får överta hyresavtalet för bostaden följer eventuella avtal för garage eller motorvärmare med i överlåtelsen.

Om det finns gemensamma lokaler, övernattningslägenhet o s v görs en besiktning av dessa för att säkerställa att de uppfyller myndighetskrav. Om det är allvarliga brister kommer dessa stängas.

Information med kontaktuppgifter för felanmälan skickas ut separat.

All skötsel av lägenheten hanteras på samma sätt som tidigare, d v s av den tidigare brf innehavaren men i egenskap som hyresgäst. Undantag: LKAB övertar ansvaret för vitvaror.

Regelrätt underhåll kommer inte att utföras då fastigheten ska avvecklas. Det är bl a därför hyresnivån kan bibehållas på samma nivå.

Om en vitvara, kyl/frys/spis går sönder i lägenheten eller om något går sönder i de delar som är gemensamma, exempelvis hiss eller maskin i tvättstuga ska felet anmälas.

Om andrahandsuthyrningen sker med syfte att den tidigare brf innehavaren ska flytta tillbaka efter viss tid, skrivs nytt hyresavtal med brf innehavaren.

Om brf innehavaren inte har för avsikt att flytta tillbaka kan brf innehavaren på en särskild blankett om att överlåta hyresavtalet till andrahandshyresgästen.

1 kalendermånad.
Om hyresgästen säger upp avtalet före sista januari så upphör avtalet sista februari. Sägs avtalet upp 5 februari så upphör avtalet sista mars.

För hyresvärden är uppsägningstiden 3 månader.
Om hyresavtalet sägs upp av hyresvärden för att fastigheten ska rivas, kommer uppsägningen att skickas med längre framförhållning.

I hyran ingår detsamma som det gjort tidigare. Dvs om exempelvis kostnaden för el ingick i hyran tidigare, ingår elkostnaden i hyran i det nya avtalet.

Hyran är oförändrad.

Det betyder att hyresvärden inte erbjuder ny permanent lägenhet när hyresavtalet sägs upp.

Lägenheterna kommer att användas för uthyrning som bostad så länge som det är möjligt.

Bostadsrättsinnehavare har möjlighet att bli hyresgäst och bo kvar under en begränsad tid. Eftersom fastigheten har en begränsad livslängd avtalas besittningsskyddet bort.