Vi förbättrar fjärrvärmenätet på Granbackas äldre bestånd

Nyheter Juni 3, 2024

Eftersom det varit problem med läckage i fjärrvärmenätet under flera år, startar vi upp arbetet med nytt fjärrvärmenät i sommar. Alla byggnader får en egen fjärrvärmecentral.

Arbeten under juni månad
Måndag den 10 juni kommer vår entreprenör Berggren & Bergman att påbörja grävningsarbeten av ca 1,5 meter breda och 1,5 meter djupa schakt för nya fjärrvärmeledningar.

Vi börjar under tre veckor i juni med att gräva och förlägga rör till hus 10, 12 och 14. Eventuellt hinner vi även med att gräva och lägga ned rör för anslutning av hus 16 under de inledande tre veckorna.

Vi kommer även förlägga ny el-matning från hus 14 till hus 15 vilket innebär en mindre schaktning för den elkabeln.

Vad behöver du som hyresgäst göra?

Ni som bor i hus 10 (gaveln), hus 12 och hus 14 behöver plocka undan på er bostads baksida så att grävning kan påbörjas som planerat den 10 juni.

Semesteruppehåll 1 juli – 12 augusti

Inga arbeten pågår under denna tid.

Arbeten efter semesteruppehållet

Nya ”bodar” kommer att byggas till befintliga hus. Se bifogad situationsplan där ”NY UC” betyder att en bod på ca 3 kvm byggs till respektive byggnad, med placering på markerad gavel. Nya undercentraler för fjärrvärmen kommer sen att anslutas inne i bodarna.

Bifogad skiss på är schematisk och detaljplaneras under arbetets gång.

I samband med detta arbete kommer vi ta bort en del träd på området.

Respektera de avspärrningar som kommer att finnas i och med de grävningar som sker.

Vi återkommer med mer info om fortsatt planerat arbete.

Kontakta LKAB Fastigheters kundservice i Gällivare vid frågor.