”Fjärilstrappan” – för biologisk mångfald och trivsel

Nyheter Juli 3, 2024

”Fjärilstrappan” började med att vi ville skapa en trevligare miljö för våra hyresgäster. Längre tillbaka i tiden odlades bär här i trädgården som tillhörde Disponentvillan. Genom att utgå från de resurser och möjligheter som fanns här, har vi skapat en liten oas för både människor och insekter.

Humlor, bin och fjärilar är viktiga för vår miljö. De ger liv åt trädgården, förbättrar skörd av frukt och bär och håller skadeinsekter borta. Genom att plantera denna perennrabatt har vi skapat en gynnsam plats för insekter som återkommer år efter år. Samtidigt kan vi njuta av denna blommande trappa.

Vi har valt blommande perenner som klarar vårt klimat men också ger blomning från tidig vår till sen höst. Bland de sorter som växer här finns kransveronika, plymspirea, blå bolltistel, trebladspira, stjärnflocka, jättedaggkåpa, stäppsalvia, bergklint, rosenkrage, kärleksört, rödbladig revsuga.