Sommarens pågående underhåll och rep

Nyheter Juni 10, 2024

Kiruna:

Hel- och delrep av Gustav Wickmansgatan 3 pågår.

Fönsterbyten Gustav Wickmansgatan 1 pågår.

Förbättrad ventilation i källarhus pågår.

Utbyte av lägenhetsdörrar Bolagsområdet, pågår.

Takbyte pågår på Terrassgatan 1, 7 och 9.

Fasadmålning

Trapphusrep pågår.

OVK-åtgärder nedre Bolagsområdet – åtgärder planeras in och berörda hyresgäster blir kontaktade i god tid innan arbeten påbörjas.

Åtgärder efter brandskada på Malmbergsgatan 14 pågår.

Gällivare:

Nytt vatten- och fjärrvärmenät – Granbackas äldre bestånd.

Fasadmålning:

Fönsterbyte – Dennewitzvägen 4