Samlat och effektivt lägenhetsrep

Nyheter Maj 31, 2024

För att effektivisera hel- och delrep av lägenheter har vi tagit ett helhetsgrepp på Gustav Wickmansgatan 3 där nästan alla hyresgäster tillfälligt fått flyttat ut. Genom att samordna reparationer av flera lägenheter inom samma fastighet blir arbetet effektivare för våra entreprenörer. Det gör att vi i det här huset kommer kunna färdigställa 7 lägenheter på kortare tid än normalt.  

– Det känns fint att vi har kommit så långt i vårt underhållsarbete att vi nu kan ta dessa initiativ och göra effektiva rep berättar Elina Bodén, projektledare på LKAB Fastigheter. Hyresgästerna kan flytta tillbaka snabbare och vi hinner reparera fler lägenheter på kortare tid. För att tänka miljömedvetet och hållbart har vi sett över alla lägenheters skick och tagit beslut om hel- eller delrep utifrån det faktiska behovet. Vi fräschar även upp allmänna utrymmen såsom trapphus säger Elina.

Övrigt underhåll som pågår i Kiruna:

Fönsterbyten på Gustav Wickmansgatan 1 pågår.

Förbättrad ventilation i källarhus pågår.

Utbyte av lägenhetsdörrar på Bolagsområdet pågår.

Takbyte pågår på Terrassgatan 1, 7 och 9.

Fasadmålning 2024

Trapphusrep pågår.

OVK-åtgärder nedre Bolagsområdet – åtgärder planeras in och berörda hyresgäster blir kontaktade i god tid innan arbeten påbörjas.

Åtgärder efter brandskada på Malmbergsgatan 14 pågår.