Odlingslådor på försök i Gällivare

Nyheter Maj 4, 2023

I vårt projekt ”Livet mellan husen” arbetar vi vidare med trivsammare utemiljöer på våra bostadsområden. Utöver att det blir nya lekytor och grillplatser, möjliggör vi nu för den som vill odla egna grönsaker och blommor. Vi smyger i gång försöket i Gällivare, där odlingslådor kommer att placeras ut på Repisvaara, under sommaren 2023.

Vad gäller kring odlingslådor?

Odlingslådorna är ett pågående projekt och utgör ett led i LKAB:s arbete med att bidra till biologisk mångfald, trivsammare bostadsområden och att skapa engagemang.

Här finns möjligheten för intresserade personer att odla grönsaker och blommor för privat bruk. Separata avtal tecknas med respektive odlare och gäller för en odlingssäsong. Jord är påfyllt av LKAB Fastigheter inför säsongsstarten. Om mer jord behövs framöver står odlaren själv för denna kostnad. Odlaren står själv för frön, plantor och övriga redskap. All skörd tillhör odlaren.

Odlingen ska vara välskött och det är inte tillåtet att använda gifter eller annat som påverkar miljön negativt. Platsen kring odlingen ska alltid vara välstädad. Vid avtalstidens slut ska odlingslådan tömmas på växtlighet och rötter. Växtavfallet finfördelas och läggs i komposttunnan för att bli till jord som kan användas på nytt.

Odlaren ska se till att LKAB Fastigheter alltid har aktuella kontaktuppgifter och kan nå odlaren. LKAB Fastigheter är inte ansvarig för några skador eller kostnader som uppstår i samband med odlingen. Odlaren utför arbetet på eget ansvar och egen risk. Marken intill odlingslådorna är även under avtalstiden en mark som boende och besökare har tillträde till. Odlaren ska följa de regler som beslutats och meddela LKAB Fastigheter om det sker något oväntat.

Kontakta LKAB Fastigheters kundservice i Gällivare, om intresse finns för en låda eller vid andra frågor.

Telefon           0771 – 760 340

E-post            kundservice.fastigheter.malmberget@lkab.com