LKAB flyttar fler hus i Kiruna

Nyheter November 8, 2021

LKAB och Veidekke har tecknat avtal för flytt av ytterligare fem kulturbyggnader i Kiruna som en del av samhällsomvandlingen för fortsatt gruvdrift. Denna gång rör det sig om hus från det så kallade SJ-området.

– Vi ser fram emot att utveckla det goda samarbetet som vi etablerat under den pågående husflytten av Gula raden och 16-manna samt första fasen i projektet. Vi har på ett framgångsrikt sätt och med ett stort engagemang involverat alla kompentenser för att tillsammans uppnå goda resultat.

Det känns tryggt att arbeta med en grupp som har god kunskap och förståelse i vad LKAB eftersträvar med samhällsomvandlingen, säger Mari Kuokkanen, projektledare vid LKAB:s samhällsomvandling i Kiruna.

SJ-husen är exempel på träbyggnader i Kiruna med säregna arkitektoniska drag som kommer att flyttas under kommande år. Byggnaderna ingår i den tredje etappen av kulturhusflyttar; inte mindre än 39 hus kommer få ny adress fram till år 2035.

SJ-området består av byggnader uppförda främst under 1910-talet, som bostäder åt personal anställd vid järnvägen. Husen med tillhörande komplementbyggnader som ska flyttas står på Rälsgatan och Baningenjörsvägen i Kiruna.

Projektet utförs i samverkan mellan LKAB och Veidekke samt Berggren & Bergman och de lokala företagen LTH Traktor och ER Bygg. Det innebär att projektering, framtagande av handlingar och utförandet av själva flytten sker i ett nära samarbete.

Själva husflytten planeras till hösten 2022. ROT-arbeten samt övriga byggnationer fortsätter därefter och ska färdigställas under hösten 2024.

Efter flytten kommer byggnaderna att ingå i LKAB Fastigheters bestånd för uthyrning.

 – Det känns roligt att dessa historiska hus bevaras och får ett fortsatt liv på en ny plats. En bonus är att husens funktion kommer att förbättras i samband med renoveringen. De kommer att få fina takkupor som ger en ännu trevligare utformning av vindslägenheterna, samtidigt som vi bygger bort gamla problem med takläckage. Det blir även nya tvättstugor och ny gemensam bastu på området, säger Fredrik Bergström, fastighetschef på LKAB Fastigheter i Kiruna.

Byggnader som ska flyttas kommande år:

SJ-området
– Fem byggnader

Centrum

– Landströms

– Pekinghuset

– Cementgjutaren 1

– Kyrkoherdebostaden

– Frälsningsarméns hus

– Gamla sjukstugan (flyttas på kommunens ansvar)

– Gamla brandstationen (flyttas på kommunens ansvar)

Björkbacken

– Fem tjänstemannavillor

– Rundradiostationen

Övriga bolagsområdet

– Jerusalem

– B226, Hjalmar Lundbohmsvägen 17

– Carl Westmans fyra egnahemsbostäder på August Malmsgatan