LKAB Fastigheter har Norrbottens nöjdaste hyresgäster

Nyheter Oktober 19, 2020

Hyresgästföreningen har genomfört en undersökning bland sina medlemmar i Norrland och ställt frågor om deras boende. Enkäten har besvarats av medlemmar boende i såväl allmännyttan som hos privata bostadsbolag och visar att LKAB Fastigheter har Norrbottens nöjdaste hyresgäster.

– Vi är naturligtvis jätteglada och stolta över det betyg vi fått från våra hyresgäster. Med en god dialog i vardagen hjälper hyresgästerna oss att ständigt bli bättre. Vår personal jobbar nära hyresgästerna och tillsammans har vi skapat en relation och ett förtroende som också är en stor hjälp i de pågående samhällsomvandlingarna. Det känns roligt att möta utmaningarna vi har, med detta kvitto på att vi är på rätt väg. Stort tack till alla hyresgäster som deltagit i enkäten från oss på LKAB Fastigheter, säger Siv Aidanpää Edlert, vd LKAB Fastigheter.

Syftet med undersökningen är att skapa goda förutsättningar att bedöma kvaliteten på bostadsbolagens förvaltning av sina fastigheter och att se hur nöjda hyresgästerna är med sin hyresvärd. De tillfrågade i hyresgästundersökningen fick lämna sina svar på en sjugradig skala, från ”inte alls nöjd” till ”i högsta grad nöjd”. Vid en omräkning blir ”inte alls nöjd” värt noll poäng och ”i högsta grad nöjd” värt 100 poäng. Därefter räknas ett genomsnittsvärde ut på en skala från 0-100, nöjd hyresgäst index eller NHI. LKAB Fastigheter hamnade i topp, på 67 poäng.

– Hyresgästerna gav LKAB Fastigheter bäst betyg av alla privata hyresvärdar i Norrland. Detta är glädjande, inte minst eftersom bolaget är en sådan viktig aktör i den samhällsomvandling som pågår i Malmfälten. Vi hoppas och önskar att fler bolag arbetar med att utveckla dialogen med hyresgästerna, både för bolagens och hyresgästernas bästa, säger Hyresgästföreningens förhandlare Magnus Westerlund.

Undersökningen i sin helhet presenteras inom kort på www.dinvärd.se

Källa: Hyresgästföreningens pressmeddelande 2020-10-14