Fönsterbyten – prioriterad investering

Nyheter Maj 21, 2024

Att ha gamla fönster som drar under främst vintermånaderna är inte så behagligt, samtidigt som de släpper ut värme. Så för att förbättra boendemiljön för hyresgäster och minska energiförbrukningen satsar vi en stor del av vår investeringsram på fönsterbyten.

Fönster på kulturhus

– Det är inte ovanligt att 25% av vår investeringsram avsätts för fönsterbyten berättar Elina Bodén, projektledare på LKAB Fastigheter. I Kiruna är det huset på Gustav Wickmansgatan 1 som står på tur och arbetet beräknas komma i gång inom kort berättar Elina.

Övrigt underhåll som pågår i Kiruna:

Hel- och delrep av Gustav Wickmansgatan 3 pågår.

Förbättrad ventilation i källarhus pågår.

Utbyte av lägenhetsdörrar på Bolagsområdet pågår.

Takbyte pågår på Terrassgatan 1, 7 och 9.

Fasadmålning 2024

Trapphusrep pågår.

OVK-åtgärder nedre Bolagsområdet – åtgärder planeras in och berörda hyresgäster blir kontaktade i god tid innan arbeten påbörjas.

Åtgärder efter brandskada på Malmbergsgatan 14 pågår.