Biologisk mångfald

Nyheter Maj 10, 2023

LKAB Fastigheter har beslutat att aktivt arbeta med hållbarhet och en del i det arbetet handlar om biologisk mångfald. Stora delar av våra tidigare lokal- och bostadsområden, som nu avvecklats, innehöll stora grönområden, skogs- och parkmark. För att bidra till biologisk mångfald kommer vi bland annat:

Utöver att vi bidrar till ett rikare djur- och växtliv så blir våra områden mer gemytliga för alla.

Insektshotell