Underhåll

Vi målar och tapetsera och måla om med skäliga tidsintervall. Detta hindrar inte att du på egen bekostnad målar och tapetserar din lägenhet.

– Arbetet ska vara fackmannamässigt utfört.
– Du kan bli ersättningsskyldig när du flyttar om arbetet är slarvigt gjort eller om du använt felaktigt material eller valt extrem färgsättning.

Prata alltid med oss innan du börjar jobba i din lägenhet.

Hyresgäster ska själva byta säkringar, glödlampor och lysrör. Lysrör kan hämtas hos Kundservice. Vi tillhandahåller även batterier till brandvarnare.

Tänk på att det är ett bra tillfälle att höja standarden på boendet i samband med ordinarie underhåll. Läs mer om standardhöjande åtgärder här