Lite juridik

Allmänt om hyresavtal

Vilka regler har en hyresvärd och en hyresgäst att rätta sig efter? Det bestäms bland annat av det hyresavtal som parterna träffat. Ett hyresavtal kan däremot inte innehålla allt. Hyreslagen innehåller därför kompletterande regler. Somliga av dessa är tvingande vilket betyder att de inte kan avtalas bort.

Du får inte montera in ett eget lås och att du kan bli ersättningsskyldig om du inte varit aktsam och på så sätt ej vårdat lägenheten.
– Att du ska kunna få kontakt med oss.
– Att få svar på dina frågor.
– Att lägenheten repareras med skäliga tidsintervall.
– Att brister avhjälps så snart det kan ske sedan du felanmält något i din bostad.
– Att lägenheten enbart används som bostad.
– Att hyran betalas i tid.
– Att lägenheten vårdas.
– Att du visar hänsyn till grannarna och den närmaste omgivningen.
– Du får inte överlåta eller hyra ut lägenheten i andra hand utan hyresvärdens eller Hyresnämndens medgivande. Du som hyresgäst kan hyra ut din lägenhet i andrahand om du har beaktansvärda skäl. Läs mer här.