Kundvård

2020 genomförde Hyresgästföreningen en undersökning bland sina medlemmar i Norrland och ställde frågor om deras boende. Enkäten besvarades av medlemmar boende i såväl allmännyttan som hos privata bostadsbolag och resultatet visade att vi på LKAB Fastigheter hade Norrbottens nöjdaste hyresgäster.


Det är ett betyg vi är stolta över, men vi vet att vi inte kan leva på gamla meriter. Vi vill att våra hyresgäster ska vara de nöjdaste i landet.

Varje år genomför vi en hyresgästundersökning bland 20% av hyresgästerna. Utifrån resultatet av undersökningen tas en handlingsplan fram för respektive ort. Det kan gälla allt från hur underhåll sköts till hur kontakten med oss upplevs. Till stor hjälp för oss är också de förbättringsförslag och den återkoppling vi får från er hyresgäster dagligen.

Ni gör oss helt enkelt till en ännu bättre hyresvärd!