Skyddsrummet används som förråd – får det vara så?

Oktober 11, 2022

I fredstid får skyddsum användas för annat under vissa förutsättningar. Det är vanligt att de används som cykel- och lägenhetsförråd. De ska gå att ställa i ordning skyddsrummet inom två dygn.