Jag har tappat bort en nyckel till min lokal, hur gör jag?

September 12, 2022

Det vanligaste är att lokalhyresgästen själv ansvarar för sitt låssystem. Avvikelser kan förekomma. Vid osäkerhet, kontakta lokalförmedlingen.