Hur lång uppsägningstid gäller vid dödsfall?

September 12, 2022

Vid dödsfall gäller en kalendermånads uppsägningstid om uppsägningen görs senast en månad efter dödsfallet. Därefter blir uppsägningstiden tre månader enligt hyreslagen. Bostaden ska sägas upp av närmsta anhörig, som ska kunna uppvisa ett dödsfallsintyg med släktutredning eller ett vårdnadsintyg. Vårdnadsintyg får man på begravningsbyrån. Vid dödsfall kan den efterlevande makan eller maken få överta lägenheten. För sambor med gemensamma barn gäller samma sak.