Hur lång är uppsägningstiden?

Oktober 19, 2022

1 kalendermånad.
Om hyresgästen säger upp avtalet före sista januari så upphör avtalet sista februari. Sägs avtalet upp 5 februari så upphör avtalet sista mars.

För hyresvärden är uppsägningstiden 3 månader.
Om hyresavtalet sägs upp av hyresvärden för att fastigheten ska rivas, kommer uppsägningen att skickas med längre framförhållning.