Hur hanteras garage och motorvärmarplatser?

Oktober 19, 2022

De garage- eller motorvärmare som hyrts i samband med försäljningen kan hyras vidare på samma villkor som tidigare.

Om en andrahandshyresgäst får överta hyresavtalet för bostaden följer eventuella avtal för garage eller motorvärmare med i överlåtelsen.