Hur följer vi upp hur snöröjningen fungerar?

Oktober 11, 2022

Vi får återkoppling från er hyresgäster. Vår personal synar alla områden dagligen och vi har dialog med vår entreprenör.