Får jag röka på balkongen?

September 12, 2022

På balkongen är det tillåtet att röka eftersom det inte är en allmän plats men du är förstås skyldig att visa hänsyn till dina grannar och får inte röka på ett sådant sätt eller så mycket att det blir störande för andra.