Får jag överlåta min lokal?

September 12, 2022

Det krävs samtycke från hyresvärden innan du kan överlåta ett lokalavtal.