Får jag mata fåglar och vilda djur från balkong eller uteplats?

September 12, 2022

Nej, det kan dra till sig skadedjur som ohyra eller råttor som i sin tur kan sprida smitta. Det kan även upplevas som störande för grannar eller din omgivning. Tack för att du visar hänsyn.