Får jag ladda min el-bil i motorvärmaruttaget?

September 12, 2022

Nej, du får inte ladda el-bilen i motorvärmaruttaget eftersom den inte är dimensionerad för den typen av laddning och det därför kan medföra en ökad brandrisk. Vi har särskild lösning för el-bilar på våra områden – läs mer om det här.