Thule

Thuleområdet är ett lugnt och omtyckt område med stora grönytor mellan husen. De första husen på Thule byggdes på 1920-talet. Trähusen har renoverats varsamt för att behålla den historiska stilen som gör området charmigt.

Om området

Vi har 582 lägenheter på Thuleområdet fördelat på 26 huskroppar. Utöver trähusen från 1920-talet finns det stenhus som färdigställdes på 1950-talet. Till Thuleområdet hör även några fastigheter som angränsar till Thule. 

På gång- och cykelavstånd finns livsmedelsbutik, förskola, grund- och gymnasieskola, badhus, sporthall och sjukhus. 

Under nästa år kommer det nya badhuset och gymnasieskolan, som ligger i nya centrum, att invigas. Det kommer vara enkelt att ta sig dit då det finns busshållplats precis i anslutning till området med goda bussförbindelser.

Bostäder på Thule

Trähusen på Thule

Thuleområdet är ett område med mycket charm och stora grönytor.