Styrelse

Styrelsesammansättning LKAB Fastigheter AB.

Stefan Hämäläinen

Styrelseordförande

Peter Hansson

Ledamot

Henrik Molander

Ledamot arbetstagarrepresentant

Anders Elenius

Ledamot arbetstagarrepresentant

Lars Olausson

Suppleant arbetstagarrepresentant

Mikael Westerlund

Ledamot

Suppleant arbetstagarrepresentant