Uppsägning av lägenhet eller bilplats

Viktiga regler att tänka på när du ska flytta:

– Uppsägningen behöver alltid signeras. När du säger upp din lägenhet så måste du även säga upp eventuella garage samt mv-platsavtal. Garage/Mv-platsavtal upphör till samma datum som lägenheten när dessa sägs upp samtidigt. Du kan använda E-signering via Mina sidor.

– Scanna in och maila uppsägningen till bostadsförmedlingen på respektive ort.

– Posta uppsägningen till bostadsförmedlingen på respektive ort.

– Om du väljer att skicka uppsäningen via mail eller brev så behöver du uppge: Namn, adress, personnummer, telefonnummer samt att du måste underteckna uppsägningen. När du sagt upp din lägenhet har du tre hela kalendermånader i uppsägningstid från det närmaste månadsskiftet efter uppsägningen. Det innebär till exempel att om du säger upp din lägenhet den 2 januari upphör hyresavtalet den 30 april.

-Om du enbart vill säga upp en bilplats separat så gäller nio hela kelendermånader i uppsägningstid.
Nycklarna till lägenheten lämnar du senast klockan 12.00 dagen efter att hyresavtalet har upphört. Tiden måste hållas för att inte den hyresgäst som ska flytta in skall drabbas av förseningar. Om månadsskiftet infaller under en helg ska nycklarna istället lämnas in senast klockan 12.00 närmast kommande vardag.
När vi mottagit din uppsägning kommer din lägenhet att visas för nya intressenter. Du är enligt hyreslagen skyldig att visa lägenheten för de sökande som vi erbjudit lägenheten.