Lägenhetsbyte

En bostadshyresgäst kan ha rätt att byta sin lägenhet mot en annan hyreslägenhet, till exempel för arbete eller studier på annan ort eller vid ändrade familjeförhållanden.

Kontakta bostadsförmedlingen om du vill ansöka om lägenhetsbyte så får du information och ansökningsblankett.

Vanliga frågor och svar om lägenhetsbyte

Huvudregeln i hyreslagen är att en hyresgäst måste ha hyresvärdens samtycke till lägenhetsbytet. Om hyresvärden nekar samtycke kan hyresgästen vända sig till hyresnämnden för att ansöka om tillstånd till bytet. Utan samtycke från hyresvärden eller tillstånd från hyresnämnden får bytet inte äga rum.
Om hyresgästen har beaktansvärda skäl för lägenhetsbytet bör samtycke ges. Beaktansvärda skäl är till exempel om hyresgästen kan visa på

– ändrade familjeförhållanden,
– väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden eller
– studier eller arbete på annan ort.

Men hyresvärden behöver inte ge sitt samtycke till bytet om det medför en påtaglig olägenhet för hyresvärden. Med det menas att bytesparten måste kunna accepteras som hyresgäst. Han eller hon ska till exempel kunna betala hyran, sköta lägenheten och inte orsaka störningar.

Hyresvärden ska inte heller ge sitt samtycke om hyresvärden misstänker att någon som är delaktig i att bytet kommer till stånd begärt, avtalat om eller tagit emot otillåten ersättning (så kallad svarthandel med hyreskontrakt).
Om hyresgästen eller bytesparten bott kortare tid än ett år i respektive lägenhet behöver hyresvärden endast i undantagsfall ge samtycke. Då måste hyresgästen på grund av en oförutsedd händelse (exempelvis dödsfall i familjen) ha ett mycket stort behov av att omgående få en annan lägenhet.
Hyresnämnden lämnar inte längre tillstånd till byte till en bostadsrättslägenhet, villa eller annat ägt boende. Anledningen är att en hyresgäst kan köpa en bostadsrätt eller en villa utan att använda hyresrätten för byte. Därför saknas skäl för bytet.
Straffen för handel med hyreskontrakt (så kallad svarthandel) skärptes den 1 oktober 2019.

Det är straffbart att sälja en hyresrätt, till exempel i samband med ett byte. Straffet är böter eller fängelse upp till fyra år. Det är också straffbart att köpa en hyresrätt, till exempel att betala bytesparten i samband med ett lägenhetsbyte. Straffet är böter eller fängelse upp till fyra år. I ringa fall utdöms inget straff.

Utöver böter eller fängelse riskerar den som sålt eller köpt ett hyreskontrakt att bli av med lägenheten, antingen genom en uppsägning för avflyttning till hyrestidens utgång eller genom omedelbart förverkande av hyresrätten.

Viktigt att veta vid byten av lägenheter sinsemellan 

Vid byten av lägenheter sinsemellan tar ny hyresgäst över lägenheten i befintligt skick.

Normalt slitage

Normalt slitage kommer inte åtgärdas. Exempel på normalt slitage kan vara vissa hål eller märken i väggarna efter tavlor eller mindre repor i golvet.

Skador och onormalt slitage

Skador och onormalt slitage i lägenheten övertar inte ny hyresgäst.

Du som ny hyresgäst är skyldig att meddela oss om det finns skador i den nya lägenheten senast 8 dagar efter inflyttning, föregående hyresgäst kommer då bli ersättningsskyldig för detta.

Föregående hyresgäst är ersättningsskyldig för dolda skador under två års tid efter bytet. Påtalas skador gör vi en bedömning av dessa.

Exempel på skador/onormalt slitage:

För att du ska undvika att bli ersättningsskyldig för skador och onormalt slitage i den lägenhet du lämnar:

Här kan du läsa mer om flyttstädning