Spara energi

Miljöarbetet är en integrerad och naturlig del av vår verksamhet och en förutsättning för att vi ska nå våra uppsatta mål. Du kan spara energi och samtidigt få bättre inomhusklimat i din lägenhet genom några enkla energibesparande åtgärder.

Tips på energibesparande åtgärder